AHi NewsHome Page Feature Post

Entrepreneurskap reeds op skoolvlak belangrik

Ek lees onlangs die artikel in Finansies en Tegniek van 14 Februarie 1992 met die opskrif: AHi se vyftig jaar. Dié artikel verwys na die Afrikaanse andelsinstituut (AHi) se stigting op 10 Februarie 1942 onder die Afrikaner sakegemeenstap omrede daar ʼn behoefte ontstaan het om jong en onervare sakemanne by te staan met opleiding, voorligting asook onderlike ondersteuning in hul beginner en kleinbesighede.

Read article
AHi NewsHome Page Feature Post

Uit Willie se kantoor: 3 Oktober 2019

Ek lees onlangs die artikel in Finansies en Tegniek van 14 Februarie 1992 met die opskrif: AHi se vyftig jaar. Dié artikel verwys na die Afrikaanse andelsinstituut (AHi) se stigting op 10 Februarie 1942 onder die Afrikaner sakegemeenstap omrede daar ʼn behoefte ontstaan het om jong en onervare sakemanne by te staan met opleiding, voorligting asook onderlike ondersteuning in hul beginner en kleinbesighede.

Read article